Standardy ochrony małoletnich

Wielkość tekstu:

 

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.

Preambuła, czyli wstęp do dokumentu

Rozdział 2.

Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci

Rozdział 3.

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

Rozdział 4.

Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

Rozdział 5.

Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) instytucji a dziećmi

Rozdział 6.

Rozdział 7.

Rozdział 8.

Rozdział 9.

Rozdział 10.

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w instytucji

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Monitoring

Przepisy końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 

 

Nr 1

Zasady bezpiecznej rekrutacji

Nr 2

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi

Nr 3

Karta interwencji

Nr 4

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

Nr 5

Monitoring polityki– ankieta

Nr 6

Nr 7

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu zasad zawartych w Polityce i procedurach ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy ochrony małoletnich

 

GBP w Odrzykoniu wraz z filiami